Woonzorg Nederland verduurzaamt complex met 100 woningen

Het wooncomplex Aerenheem in Arnhem is gebouwd in 1988 en bestaat uit 100 woningen met algemene voorzieningen. Het complex wordt verwarmd met een blokverwarming die in 2021 aan vervanging toe is. Woningcorporatie Woonzorg Nederland heeft Corporatiewarmte gevraagd voor een analyse en advies om het complex aardgasvrij te maken. Deze studie is onderdeel van een breder programma binnen Woonzorg Nederland voor het verder verduurzamen van het bestaand vastgoed, in samenwerking met Tsavo. Tsavo werkt als gedelegeerd opdrachtgever voor o.a. Woonzorg Nederland voor het programmatisch verduurzamen van vastgoed.

Het complex Aerenheem is in drie stappen aardgasvrij te maken, gebruikmakend van de natuurlijke momenten van het gebouw. Daan Erkens van Tsavo vertelt over de logica van het drie stappenplan: “Stap 1 is de verduurzaming van de blokverwarming tijdens het vervangingsmoment in 2021. Stap 2 is de reductie van de warmtevraag via extra isolatie en verbeterde ventilatie. En stap 3 is op een later moment aansluiten op een warmtenet of het toepassen van nieuwe technieken of alternatieve warmtebronnen.” Woonzorg Nederland heeft gekozen om zowel Stap 1 (verduurzaming blokverwarming) als Stap 2 (renovatie isolatieschil, ventilatie) tegelijk uit te voeren.

Voor Stap 1 hebben Tsavo en Corporatiewarmte drie technische oplossingen geselecteerd om de blokverwarming te verduurzamen.

  • Oplossing 1: lucht-water warmtepomp
  • Oplossing 2: warmtepomp met gesloten bodemwisselaars
  • Oplossing 3: warmtepomp met PVT-panelen

Klaasjan van der Maas van Corporatiewarmte: “Na analyse bleek dat het huidig opgesteld vermogen veel te groot was voor de huidige warmtevraag, zelfs zonder extra isolatie. Daarmee is het mogelijk een aanzienlijk kleinere installatie te realiseren. Daarnaast biedt de locatie van het ketelhuis op het dak in combinatie met het platte dak rondom veel mogelijkheden.” De analyse van Corporatiewarmte omvat zowel de technische, financiële en energetische analyse, waarbij rekening is gehouden met de renovatie van de schil.

Mede op basis van de CO2-reductie per geïnvesteerde euro is gekozen voor de hoog temperatuur lucht-water warmtepomp. De verduurzaming van de blokverwarming wordt opgepakt door realisatiepartner Energy Bridge . De totale verduurzaming wordt in samenwerking met Tsavo en Wolters Vastgoedonderhoud gerealiseerd. Voor meer informatie klik hier.

Aerenheem - low res2