Doetinchem onderweg naar aardgasvrij

De bewoners van een kleinschalig appartementencomplex in Doetinchem wonen sinds kort duurzamer zonder daar zelf iets voor te doen. De huidige collectieve cv-ketels onder het complex met huurappartementen zijn vervangen door een hybride oplossing. Hierdoor kan al binnen één maand een gasreductie van 68% gerealiseerd worden. De nieuwe warmte-installatie is twee weken geleden succesvol in werking getreden.

Begin dit jaar werd gestart met de verduurzaming van 27 woningen aan het Erdbrinkplein in Doetinchem. Deze woningen werden 17 jaar lang verwarmd met behulp van een warmtekrachtkoppeling (WKK) en cv-ketels. Warmteleverancier Eteck heeft, in samenwerking met woningcorporatie Sité Woondiensten, haar eigen warmtevoorziening nu op een natuurlijk moment vervangen. Samen met het team van Corporatiewarmte is gekeken naar de beste verduurzamingsoplossing voor dit moment. Daarbij zijn ook alle energiestromen binnen het complex geanalyseerd en op elkaar afgestemd.

In het kader van betaalbaarheid en leveringszekerheid is voor dit project gekozen voor een hybridesysteem dat door Energy Bridge in 3 weken tijd is gerealiseerd. Op basis van de voorafgaande berekeningen kan met de nieuwe warmte-opstelling een aardgasreductie van 68% en een CO₂-reductie van 34% worden behaald. In de eerste (winterse) week dat de installatie in bedrijf was, is er al een aardgasbesparing van ca. 40% gerealiseerd. Een percentage dat volledig in lijn ligt met de verwachting. Hiermee wordt aangetoond dat het in zeer korte tijd mogelijk is om daadwerkelijke verduurzamingsstappen te zetten.

“Wooncomplexen met een blokverwarming kunnen binnen enkele weken eenvoudig naar aardgasvrij.”

Het systeem bestaat uit een drietal nieuwe cv-ketels en een lucht-waterwarmtepomp die in en naast de technische ruimte in de parkeergarage onder het complex zijn geplaatst. Voor deze aanpassing was het niet nodig om achter de voordeur van de bewoners te komen, waardoor zij zelf weinig merkten van de verandering. Ook de kosten voor de warmtelevering blijven voor hen gelijk.

Corporatiewarmte, Sité Woondiensten en Eteck hebben ieder een bijdrage geleverd om dit mogelijk te maken. Deze samenwerking is de basis voor de woningcorporatie om meer verduurzamingmaatregelen door te voeren voor verdere CO2-reductie.

Heeft u ook een wooncomplex met een blokverwarming? En wilt u weten wat de mogelijkheden zijn om snel en eenvoudig CO2 te reduceren terwijl de woonlasten gelijk blijven of zelfs dalen? Neem graag contact met ons op.

Overzicht 2