Veelgestelde vragen

Verduurzamen is leuk, maar levert natuurlijk ook veel vragen op. Dat snappen we hartstikke goed. Daarom hebben we hieronder de meest gestelde vragen voor u op een rij gezet. Staat uw antwoord hier niet tussen: neem gerust contact met ons op!

Over Corporatiewarmte

Corporatiewarmte biedt een duurzaam en financieel voordeliger alternatief voor een nieuwe collectieve HR-ketel. De woningcorporatie koopt straks geen aardgas meer in bij een traditioneel energiebedrijf, maar ontvangt duurzame warmte van Corporatiewarmte. Door het benutten van zoveel mogelijk lokale hernieuwbare energiebronnen rondom uw complex, wordt duurzame warmte gemaakt met robuuste en betrouwbare technieken. Wij staan garant dat deze technieken goed werken en de woningen van de huurders altijd warm blijven. Doelstelling is dat de extra investering in de verduurzaming wordt terugverdiend via een lager aardgasverbruik. Gedurende de contractperiode helpen wij u verder om op natuurlijke momenten het gehele complex 100% aardgasvrij te maken.

De oplossing van Corporatiewarmte bestaat uit de volgende activiteiten:

  1. Het tijdelijk overnemen en verduurzamen van de blokverwarming:technisch advies, het opstellen van de business case voor de woningcorporatie en het (eventueel) financieren en realiseren van de duurzame maatregelen
  2. Het exploiteren van de duurzame installatie:het zorgdragen dat de installatie langjarig in stand wordt gehouden
  3. Het leveren van duurzame warmte as a service: de continue levering van warmte volgens de Warmtewet en het verrekenen op basis van het verbruik volgens het Niet Meer Dan Voorheen-principe (ook wel Niet Meer Dan Nu), met een indexatie die gunstiger is voor de huurders.
  4. Het verder verduurzamen naar 100% aardgasvrij:tijdens de contractperiode met de woningcorporatie de laatste stappen naar 100% aardgasvrij zetten

Corporatiewarmte helpt u om uw complexen met blokverwarmingen snel en eenvoudig naar aardgasvrij te brengen. Het enige dat de huurder merkt, is dat de energierekening daalt. Wij nemen tijdelijk de blokverwarming over, verduurzamen deze en leveren duurzame warmte voor een vast tarief. Wij nemen alle zorgen rondom beheer, onderhoud en vervanging over van de woningcorporatie. Met het minder verbruik van aardgas wordt de investering grotendeels terugverdiend. Corporatiewarmte is daarna uw partner om het complex 100% aardgasvrij te maken. Voor de huurder is Corporatiewarmte het aanspreekpunt rondom de warmtelevering en comfort.

Corporatiewarmte richt zich op wooncomplexen, met de focus op gebouwen met blokverwarmingen. Wanneer de blokverwarming vervangen moet worden is het een goed moment om met Corporatiewarmte contact te hebben voor een vrijblijvend voorstel. Maar ook als er net een nieuwe blokverwarming is geplaatst, kunnen wij deze naar aardgasvrij brengen door er een duurzame installatie aan toe te voegen.

Wilt u weten of het past voor uw complex? Geef hier antwoord op 7 vragen en ontvang een gelijk een vrijblijvend voorstel.

De energietransitie is in volle gang. Bedrijven, industrie, huiseigenaren, VvE’s, iedereen is er mee bezig. Vanuit het Klimaatakkoord zijn de woningcorporaties als een van de eerste segmenten grootschalig actief om de doelstellingen te halen. De opgave is immens en complex. Corporatiewarmte is een oplossing die juist deze complexiteit omzeilt en waarmee heel snel en eenvoudig grote stappen in CO2-reductie te halen is.

 

Met Corporatiewarmte naar 100% aardgasvrij en maximale CO2-reductie

Wanneer er een collectieve gasketel vervangen moet worden, wordt er gekeken welke duurzame bronnen aanwezig zijn rondom uw gebouw. In combinatie met bijvoorbeeld het dakoppervlak, de grootte van de kelder of de mogelijkheden rondom uw gebouw, wordt de best passende, technische oplossing gekozen. Veelal komt het uit op een combinatie van warmtepompen, PV(T)-panelen, warm water buffering en slimme regeltechniek. Afhankelijk van de isolatieschil van het gebouw gaan we misschien zelfs in één keer van het aardgas af, anders wordt een tussenstap gemaakt waarbij in de winter met een kleine HR-ketel extra warmte wordt gemaakt. Gemiddeld wordt al snel een reductie van 80% aardgas gehaald.

De huurder staat bij Corporatiewarmte centraal. De oplossing is er op gericht om zo geruisloos mogelijk te verduurzamen. Er hoeven geen aanpassingen gedaan te worden in de woningen en de energiekosten dalen ten opzichte van de niet-duurzame situatie. De huurder kan met al zijn vragen via een centraal nummer bij Corporatiewarmte terecht. Als woningcorporatie hoeft u geen toestemming van de huurders te krijgen om te verduurzamen.

In de meeste gebouwen is het isolatieniveau onvoldoende om direct naar 100% aardgasvrij te gaan. Isoleren en duurzaam opwekken van warmte is daarom niet los van elkaar te zien. Extra isoleren van de buitenschil omvat voor woningcorporaties grote investeringen. En vaak is de buitengevel nog in prima conditie. Verduurzamen is het meest effectief als dit gekoppeld wordt aan de natuurlijke vervangingsmomenten die in het MJOP zijn opgenomen. Corporatiewarmte richt zich op het vervangingsmoment van de collectieve ketel en plaatst dan gelijk een zo duurzaam mogelijke installatie. Daarna meten we hoeveel isolatie het gebouw nog extra nodig heeft om richting 100% aardgasvrij te komen. Als u vandaag al wel extra kan isoleren, raden we dat zeker aan. Dit verlaagt de energierekening en verhoogt het comfort. Het isoleren gaat heel goed samen met Corporatiewarmte.

Nee, in de woningen verandert er niets. De temperaturen vanuit de nieuwe installatie zijn voldoende om de woningen via de bestaande radiatoren te verwarmen. Wanneer het buiten ongeveer 5 0C of warmer is, levert de duurzame installatie volledig de warmte, bij lagere temperaturen levert de HR-ketel nog extra warmte.

Bij het plaatsen van de duurzame installatie, isoleren we gelijk alle leidingen om het warmteverlies te verminderen. Aangezien we vaak het dak gebruiken om zonne-energie op te vangen, kijken we ook naar de staat van de dakbedekking en of deze voldoende is voor de komende 15 tot 20 jaar. In de meeste gevallen zal de dakbedekking vervangen moeten worden waarbij het dak ook gelijk extra geïsoleerd wordt. Indien u de overige delen van de buitenschil ook wilt isoleren, zoals de vloer, de ramen en de gevels, werken wij met vaste bouwkundige partners. Corporatiewarmte is daarmee uw vaste aanspreekpunt voor de verduurzaming van uw gehele complex.

We volgen in een periode van 15 jaar het 3 stappenplan om aardgasvrij te worden. De eerste stap is het verduurzamen van de collectieve ketels, wat tot zo’n 80% reductie oplevert. De tweede stap is het extra isoleren van het gebouw en het omzetten van koken op aardgas naar elektrisch koken. Dit leidt tot circa 90% reductie. In stap drie wordt de laatste 10% gereduceerd door nieuwe technieken of innovaties toe te passen die nu nog niet volwassen of betaalbaar zijn. Denk hierbij aan waterstof, biogas uit gfe-afval, een duurzaam warmtenet of een nieuw type warmtepomp. Appartementen die gebouwd zijn rond het jaar 2000 of later, kunnen vanwege hun goede isolatie waarschijnlijk al in één keer naar 100% aardgasvrij.

Wij doorlopen graag met u de volgende stappen:

Stap 1: Op basis van 7 vragen maakt Corporatiewarmte een vrijblijvend, indicatief voorstel dat daarna met u wordt doorgenomen.
Stap 2: Nadat er goedkeuring is gegeven vanuit de woningcorporatie om te starten met de verduurzaming, maken we een definitief voorstel, waarin ook de financiering wordt meegenomen. In dit voorstel staat ook wat de voordelen voor uw huurders en uw organisatie is.
Stap 3: Bij een positieve besluitvorming voeren we het voorstel uit en starten we met de levering van duurzame warmte.

Over de financiën

De huurder ondervindt financieel voordeel van de verduurzaming. Corporatiewarmte levert via de woningcorporatie de warmte voor een vast tarief en een vaste indexering, waardoor de energierekening lager wordt dan in de niet-duurzame situatie. De woningcorporatie kan er ook voor kiezen om de huurders een financieel voordeel te geven via een lagere energierekening vanaf dag 1. In dat geval wordt de projectbijdrage van de woningcorporatie hoger.

Met het vervallen van de Warmtewet in 2019 is er voor woningcorporaties een nieuwe mogelijkheid ontstaan om blokverwarmingen te verduurzamen zonder extra investering. Corporatiewarmte neemt tijdelijk de blokverwarming over en financiert en realiseert de verduurzamingsmaatregelen. Dit garandeert langjarige warmtelevering, wat ook de huurders ten goede komt.

 

De besparing op aardgasgebruik gedurende de contractperiode kan door Corporatiewarmte gebruikt worden om de investering terug te verdienen. Hierdoor kan de projectbijdrage 20 tot zelfs wel 60% gereduceerd worden, ten opzichte van een eigen financiering door de woningcorporatie. Feitelijk bespaart de woningcorporatie al snel zo’n €2.000 tot wel €6.000 per woning, afhankelijk van de situatie. Dit geld kan gelijk ingezet worden voor bijvoorbeeld het extra isoleren van het gebouw. Dit maakt het verduurzamen van complexen met een blokverwarming door Corporatiewarmte direct aantrekkelijk.