Raad van Advies - Bart Moesbergen

"De breedteaanpak van Corporatiewarmte, daar sta ik volledig achter. Met als hoger doel: het verlagen van de energiebehoefte, het reduceren van het aardgasverbruik en het schoon opwekken van energie. We leven immers in een geleende wereld!"

Wat is je passie en wat voor persoon ben je?

"Van huis uit heb ik een aantal belangrijke zaken meegekregen. Ik heb daar inmiddels mijn eigen vertaling aangegeven: 1) je kunt alles (bereiken) maar niet iedereen kan het even goed, 2) je mag alleen spijt hebben van dingen die je wel hebt gedaan, 3)  we leven in een geleende wereld waar we zuinig op moeten zijn, 4) iedereen is even belangrijk en doet ertoe, 5) je werkt om te leven en als je doet wat leuk vindt, dan voelt dat niet meer als werken. Ik kies ook regelmatig ‘een andere weg’ om een breed perspectief te hebben en houden. Immers als we doen wat anderen al deden, als we gaan waar anderen al zijn geweest, ontdek je niet het nieuwe."

Achtergrond en ervaring

"Ik ben gepokt en gemazeld in het vastgoed. Van jongs af aan ging ik met mijn vader mee naar de bouw en leerde ik hoe een gebouw van tekening naar bouwen vertaald moest worden. Als ontwikkelaar leerde ik vervolgens hoe een gebouw van visie en concept naar tekening moest komen. En met de belangrijke ingrediënten die ik van huis uit meekreeg en als leidinggevende, leerde ik hoe een visie en concept gemaakt moesten worden dat aansloot bij wat mensen wilden. Daarbij houd je vanzelfsprekend niet alleen rekening met wat mensen dénken te willen, het kan vaak anders en beter. Henry Ford stipuleerde in de vorige eeuw al dat hij een auto had uitgevonden en niet het snellere paard, waarvan men had aangegeven behoefte aan te hebben."

Wat is je toekomstvisie en hoe past Corporatiewarmte hierin?

"Corporatiewarmte heeft een duidelijke en warme boodschap: "Laten we de handen ineenslaan om energiekosten  te reduceren door gasverbruik terug te dringen. Verlaag de energievraag door te isoleren en zorg zo snel mogelijk voor een zo duurzaam mogelijke energieopwekking.” Daarmee pakt Corporatiewarmte de trias energetica in zijn geheel aan, binnen de voor haar beschikbare mogelijkheden. Tegelijkertijd heeft zij haar toegevoegde waarde gedefinieerd door een breed spectrum aan diensten die afhankelijk van de behoefte kunnen worden ingezet, zoals adviseren, realiseren en exploiteren."

Terug naar Ons team

Bart Moesbergen