Expertsysteem helpt woningcorporaties in opschaling energietransitie

Arnhem, 1 februari 2021 – Bij het aardgasvrij maken van bestaande gebouwen zijn de grootste woningbezitters van Nederland, de woningcorporaties, als eerste aan zet. Duurzaamheid staat bij hen hoog op de agenda. Ondanks de grote complexiteit willen ze graag voldoen aan hun duurzaamheidsdoelstellingen. Voor wooncomplexen helpt Corporatiewarmte woningcorporaties in haar keuzes via haar nieuwe expertsysteem. Hiermee krijgen zij snel inzicht in meerdere scenario’s om te verduurzamen. Dit leidt tot snellere besluitvorming, realisatie én opschaling binnen de energietransitie.

‘Een ketel voor een ketel’

Als de landelijk specialist in het verduurzamen van wooncomplexen met een blokverwarming, weet Corporatiewarmte wat er speelt: “In Nederland staan tienduizenden gasgestookte blokverwarmingen in de kelder of op het dak warmte te produceren voor verwarming en warm tapwater. Jaarlijks worden zo’n 2.000 blokverwarmingen nog steeds traditioneel vervangen, letterlijk ‘een ketel voor een ketel’.” vertelt Jan-Maarten Elias, directeur Corporatiewarmte. “Vooral sociale woningbouw van woningcorporaties hebben zo’n blokverwarming. En al deze woningen dienen uiteindelijk aardgasvrij te worden. Een mega-klus waar woningcorporaties veel voor moeten investeren.”

Inzicht in laag hangend fruit voor woningcorporaties

Het vervangingsmoment van een blokverwarming is een logisch moment om snel te verduurzamen. Door het toepassen van duurzame technieken zoals een warmtepomp en PV-panelen kan tot wel 80% aardgas en 50% CO2 worden gereduceerd. Bij een dergelijke vervanging merken bewoners weinig van de ombouw doordat de werkzaamheden, die vaak maar twee tot drie weken duren, in de centrale ketelruimte plaatsvinden. Daardoor is de verduurzaming snel en eenvoudig door te voeren. Elias geeft aan: “Het ontbreekt op dit moment vaak aan inzicht in de verschillende mogelijkheden, de kosten en de opbrengsten. Daardoor is het lastig om tot goede besluitvorming te komen. Corporatiewarmte opent haar expertsysteem voor woningcorporaties die wooncomplexen met een blokverwarming willen verduurzamen. Hiermee wordt laaghangend fruit voor woningcorporaties direct zichtbaar.”

Drie scenario’s op basis van 7 online vragen

Alle variabelen die bepalend zijn voor de duurzame oplossing zijn opgenomen in het nieuwe expertsysteem. Gebouweigenschappen, energieverbruik van de huurders, kadastrale data en meer dan 30 technische oplossingen zijn aan elkaar gekoppeld. Elias vervolgt: “Op basis van 7 online vragen rekent het expertsysteem drie scenario’s door: de laagste investering, de laagste Total Cost of Ownership en de hoogste CO2-reductie. Elk scenario levert de best passende technische oplossing. Hiermee kan een keuze gemaakt worden voor de volgende stap: een definitief ontwerp om tot een financieel voorstel te komen.”

 

Samenwerking met leveranciers

Het expertsysteem is modulair opgebouwd. Op basis van de opgedane ervaringen zijn productspecificaties van meerdere leveranciers toegevoegd. Woningcorporaties kunnen daarmee direct de technische oplossing zien. Nieuwe innovaties, zoals opslagsystemen, kunnen als nieuwe module worden toegevoegd. De volgende stap is de werkelijke prestatie van de producten te koppelen aan het expertsysteem om nog nauwkeuriger de scenario’s te bepalen.

50% CO2-reductie in 3 maanden

Met het expertsysteem krijgen woningcorporaties eenvoudig en snel inzicht. Zo kunnen zij vandaag al starten om tot wel 50% CO2 te besparen. “In de praktijk zien we al dat hiermee de doorlooptijd vanaf initiatieffase tot oplevering wordt verkort naar minder dan 3 maanden. Binnen de energietransitie is het verduurzamen van wooncomplexen met blokverwarmingen daarom écht laag hangend fruit en opschaalbaar”, zo besluit Jan-Maarten Elias.

Klik hier voor het Expertsysteem

Expertsysteem corporatiewarmte