Verduurzamen = het ijzer smeden als het heet is

Heb jij dat ook? Dat je graag aan de slag wilt met verduurzaming, maar dat je niet weet waar je moet beginnen? Dat je weet dat je geld kan besparen, maar dat het niet vanzelf gaat? Deze blog helpt je met de eerste stappen voor jouw VvE. De tip van de dag: kies het natuurlijke moment!

Bij veel VvE’s is de besluitvorming om tot verduurzaming te komen niet makkelijk. Jij wilt graag het dak vervangen en gelijk extra isoleren, terwijl je buurman vindt dat het nog prima 5 jaar door kan. Het creëren van draagvlak om tot goede keuzes te komen is één van de belangrijkste taken van het bestuur van een VvE.

Samen verduurzamen

De bestuurders van de VvE’s zijn vooral vrijwilligers maar hebben een, vaak onderschatte, cruciale rol binnen de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Vaak wordt het VvE-bestuur ondersteund door een duurzaamheidscommissie met enthousiaste en gedreven VvE-leden. Goede begeleiding vanuit de VvE beheerder, een belangenvereniging zoals VvE Belang en, op zijn tijd, onafhankelijk advies helpt de VvE en haar leden om de nodige stappen te zetten in deze verduurzamingsopgave.

Het ijzer smeden als het heet is

Ervaring heeft ons geleerd dat een natuurlijk vervangingsmoment hèt moment is om te verduurzamen. Jouw VvE heeft via het MJOP (meerjaren onderhoudsplan om het gebouw in stand te houden) een reservering opgebouwd voor grote vervangingen. Denk bijvoorbeeld aan de centrale verlichting, de lift, de collectieve CV-ketel of de dakbedekking. Een grote uitgave, zoals een preventieve vervanging, zal altijd door de Algemene Ledenvergadering van de VvE moeten worden goedgekeurd. Dit vervangingsmoment kan je aangrijpen om voor het meest duurzame alternatief te gaan. Om dit goed te organiseren, wordt daarom steeds vaker gewerkt met een DMJOP, een duurzaam meerjaren onderhoudsplan.

Van MJOP naar DMJOP

In een DMJOP, ook een ‘Groen MJOP’ genoemd, zijn de verduurzamingsactiviteiten toegevoegd aan de bestaande MJOP. Eerst zal er een energiescan uitgevoerd worden, waarin alle mogelijke energiebesparende en duurzame energieopwekmaatregelen voor jouw VvE worden bekeken. Hieruit volgt een advies met een opsomming van mogelijkheden en hoe deze in het MJOP verwerkt kunnen worden tot een DMJOP. Als deze in de Algemene Ledenvergadering wordt vastgelegd, kan de VvE besluiten om voor deze extra maatregelen ook te gaan reserveren.

Advies als startpunt

De overheid biedt via het RVO een subsidie aan voor VvE’s om een energieadvies te laten uitvoeren en de VvE te begeleiden om het resultaat in het DMJOP vast te laten leggen. Deze subsidie valt onder de zogenaamde Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH). Voor het energieadvies kan er gekozen worden uit drie opties, afhankelijk van de situatie van de VvE en de wens tot verduurzaming:

  • Advies van een gecertificeerde energieprestatieadviseur (EPA).
  • Advies met externe procesbegeleiding.
  • Advies met een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) in combinatie met energieadvies en eventuele procesbegeleiding.

Met deze subsidie kan de VvE al een groot gedeelte van de advieskosten dekken. Daarom: als je als VvE wilt verduurzamen, is een gedegen advies een goed startpunt. Daarna kunnen de verschillende verduurzamingsmaatregelen geprioriteerd worden en worden vastgelegd in een DMJOP.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom VvEwarmte? Schrijf je in voor de nieuwsbrief! En volg je ons al op Facebook en LinkedIn?

Share this story: